Rendkívüli okokból – kapacitás hiányában - jelenleg NEM tudunk további GALÉRIAÉPÍTÉS megrendeléseket felvenni.
Helyszíni felméréseink szintén szünetelnek.

BŐVEBBEN

GalériaÁgyak gyártását továbbra is vállaljuk.

GalériaÁgyak

---==[ www.GaleriaAgyak.hu ]==---

Általános Szerződési Feltételek PDF Nyomtatás E-mail
Olvasóink értékelése: / 0
ElégtelenKitűnő 
2008. július 15. kedd, 17:35
ÁSZF kelte: 2008. 07. 15. A ténylegesen kiküldésre és megkötésre kerülő szerződési feltételek módosulhatnak, az érvényes törvényi előírásoknak, illetve vállalkozásunk követelményeinek megfelelően.
Általános Szerződési Feltételek
1.) Vállalkozó a jelen szerződésben elvállalt munkát saját munkaeszközeivel végzi el.

2.) Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni, a Vállalkozási szerződésben meghatározott részletek („A” pont) szerint.

Ha Megrendelő a szakszerűtlen, vagy a szerződéstől eltérő utasításához a Vállalkozó tiltakozása ellenére ragaszkodik, Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha ezzel a jogával nem él, az utasításnak köteles eleget tenni, de a megrendelő kizárólagos kockázatára.

3.) Vállalkozó az elvégzett munkára 3 év garanciát vállal, amely a rendeltetésszerű használat mellett, anyaghibából és/vagy kivitelezésből adódó esetleges meghibásodásokra terjed ki.

4.) Megrendelő jogosult a Vállalkozó munkavégzését folyamatosan ellenőrizni.

5.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót az A) alatti feladatok teljesítéséért (C pontban részletezett) vállalkozói díj illeti meg. Jelen szerződés aláírásával egyidejűleg Megrendelő foglalót fizet a Vállalkozó részére, amelynek átvételét a Vállalkozó a szerződés aláírásával elismeri és nyugtázza. Ha a szerződés máshogy nem rendelkezik, a fennmaradó összeget Megrendelő a szerződés maradéktalan teljesítésével egyidejűleg és egy összegben, készpénzben fizeti meg a Vállalkozónak. 

Késedelem esetén Vállalkozó késedelmi kamatot számol fel, melynek mértéke a fennmaradó összeg 30 %-a.

6.) Megrendelő a jelen szerződéstől bármikor elállhat, de ez esetben köteles a Vállalkozó kárának a megfizetésére.

A Megrendelő részéről történő elállás, valamint a munka megkezdése előtti 18 munkanapon belüli megrendelés-, vagy időpont-módosítás esetén a foglaló összege elvész, és a munka elvégzéséhez újabb szerződést kell kötni – a 10 % foglalási díj újbóli kifizetése mellett.

Amennyiben Megrendelő a kivitelezés megkezdése előtti 3 munkanapon belül kéri a galéria olyan jellegű módosítását, amitől az eredeti ár alacsonyabb lenne (pl. kezelés lemondása), Vállalkozó nem tud az eredeti árból engedményt adni; 3 munkanapon belüli elállás esetén Megrendelő köteles a teljes vállalkozói díj 50%-át kifizetni Vállalkozó részére.

Amennyiben az elállásra azért kerül sor, mert a teljesítési határidő lejárata előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a megrendelőnek már nem áll érdekében, Vállalkozó köteles a Megrendelő ebből eredő kárának megtérítésére.

7.) A 2.) pontban foglaltakon túlmenően jogosult a szerződéstől elállni a Vállalkozó akkor is, ha a munkavégzés helyét Megrendelő a szerződésben rögzített időpontra nem biztosítja, valamint, ha a helyszín a munkára nem zavartalanul alkalmas, illetve a felméréskor rögzített állapotától eltér. Ebben az esetben Megrendelő köteles a Vállalkozó kárának a megtérítésére. Amennyiben a szerződésben nem szereplő munkafolyamatokat kell elvégezni a munka végzéséhez (pl. bútorok mozgatása), úgy a vállalkozói díjon felül a Vállalkozási Szerződésben (B pont) meghatározott pluszköltséget, illetve anyagköltséget köteles megfizetni a Megrendelő. Ugyanez vonatkozik a szerződésben nem részletezett, előzetesen nem egyeztetett plusz munka-igények (pl. más bútorok összeszerelése, festése, stb.) esetén is. Ha az előzetesen felmért munka-környezet változása miatt a kivitelezéshez az anyag részleges vagy teljes újbóli legyártása szükséges, Megrendelő köteles megfizetni az anyag, illetve a gyártás minden járulékos pluszköltségét is.

8.) Jelen Általános Szerződési Feltételek az azokat tartalmazó Vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét, tartalmát képezik; a szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.
LAST_UPDATED2
 

 

 

Hirdetés

Elérhetőségeink

Telefon:
(Hétköznap 8-18 h)
06-20/57-57-217
06-20/35-36-855


E-mail:
info@galeria.hu

Skype:
My status
Lájkoljon, kövessen minket a FaceBook-on is!
FaceBook oldalunk címe: http://www.facebook.com/galeria.hu

Hírlevél


Hol talált ránk?

Hol talált rá cégünkre, weboldalunkra?